Bài viết gần đây

Thừa kế

Thủ tục công bố di chúc: Thực hiện thế nào? Ai công bố?

Sau khi được nhận thừa kế theo di chúc, những người thừa kế chắc sẽ khá thắc mắc di chúc sẽ được công bố thế nào?…

Nhà đất

Tư vấn Doanh Nghiệp

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết…

Tư vấn Đầu tư

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình…

Tư vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Thủ tục cấp phép sử dụng tác phẩm Âm nhạc

Trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc với các mục đính kinh doanh (không thuộc trường hợp không phải…

Tư vấn Giấy phép

Giấy phép cho thuê lại lao động

Cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật…

Văn bản pháp luật

0971 130 768